Stichting Sarfath ondersteunt projecten in de Arabische wereld, waarin Christelijke werkers uit Nederland werkzaam zijn. Hierdoor is er een directe betrokkenheid bij de projecten en brengen zij concrete hulp dicht bij de mensen. Met de letters van het woord SARFATH, verwoordt de stichting haar doel als volgt: Sociale Arbeid en Rehabilitaties voor Families in de Arabische wereld d.m.v. Training en Hulpverlening.

De lopende projecten zijn:

  • Basisonderwijs toegankelijk maken voor de allerarmste, voor € 10,00 kunnen we voor 1 kind een jaar lang lesmateriaal kopen.
  • Samenwerking met de plaatselijke scholen. Ook in de afgelegen gebieden.
  • Basisonderwijs kwalitatief verbeteren door het trainen van lokale leerkrachten.
  • Ontwikkeling van lesmethodes op het gebied van lezen en rekenen.
  • Uitgeven van leesboekjes en ondersteunend spelmateriaal.